Eurotakausten ongelma: väärät maksumiehet

Suomalaisten selkäpiissä tuntuu edelleen kipeänä 90-luvun laman kirous: romahduksen ja ylivelkaantumisen maksumiehiksi joutuivat pääosin syyttömät, kun taas kasinopelureista ja koronkiskureista merkittävä osa poistui näyttämöltä setelit taskussaan. Moni yrittäjä tai asunnonostaja menetti elämäntyönsä, kymmenettuhannet takaajat joutuivat maksamaan heidän tietämättään kasvatetut takausvastuut, sadattuhannet työpaikat katosivat.

Kun pankkituella pelastettiin pankit, veronmaksajat tulivat maksumiehiksi sitäkin kautta. Tuolloinen porvarihallitus ei vaatinut vastikkeeksi tuelle omistusta niin kuin Ruotsin ja Norjan hallitukset tekivät. Niinpä myöhemmät arvonnousut eivät nekään lämmittäneet valtiota ja veronmaksajia – ne jäivät omistajille eivätkä korvanneet jälkikäteen tukisummia niin kuin länsinaapureissa tapahtui.

Tuo kansallinen kokemus ja trauma on varmasti yksi syy siihen, että Suomessa erityisen vahvasti vastustetaan sellaisia euroalueen vakausjärjestelyjä, missä velat käännetään muiden kuin niiden aiheuttajien maksettaviksi.

Kun valtio ylivelkaantuu, uudet luotot käyvät kalliimmiksi ja kalliimmiksi. Korkoihin pannaan riskilisää juuri sen tähden, että pelätään osan koroista ja pääomasta jäävän saamatta. Velkajärjestelyssä leikataan korkoja ja velkoja siihen mittaan, että valtio voi selvitä jäljelle jäävästä velkataakastaan. Menettäjiä ovat luotonantajat, joiden saatavia leikataan – ensin korot, sitten pääomaa mahdollisten etusijajärjestysten mukaan.

Euromaiden pysyvä vakausmekanismi, jota kaavaillaan käyttöön vuodesta 2013, toimisi tähän malliin sopeutettuna. Suuren velkajärjestelyn osana kriisiin ajautunutta valtiota autettaisiin euromaiden yhteisen rahaston ja takausmassan avulla saamaan kohtuuhintaista luottoa markkinoilta taloutensa vakautukseen.

Suurempi ongelma on väliaikaisissa vakausjärjestelyissä, joissa tämä korko- ja velkajärjestely on eliminoitu pois. Kun nyt jo päätetyissä tapauksissa Kreikan ja Irlannin velkaongelmia helpotettiin sillä, että muut valtiot antavat markkinoita halvempaa lainaa joko suoraan (Kreikka) tai vakausvälineen takaajina (Irlanti), aiemmille luotonantajille on maksettu pääomat ja korot täysimääräisinä. Näille sijoittajille ja pankeille on siis maksettu myös ne usean prosentin riskilisät, joissa oikeasti oli varauduttu menettämään jotakin ylivelkatilanteen velkajärjestelyssä.

Jos ja kun esimerkiksi Kreikka sitten jonakin kauniina päivänä joutuu kuitenkin velkajärjestelyyn, saatavien leikkauksista kärsivät viimeisinä luotottajina olleet valtiot/veronmaksajat – eivät isoilla koroilla rahastaneet alkuperäiset luotottajat! Tässä on kyse taas väärän maksajan tilanteesta, mitä suomalaiset syystä kavahtavat.

Miksi sitten useimmat euromaat hyväksyvät näin epäoikeudenmukaisen järjestelyn? Osaksi on kysymys Kiviniemen ja Kataisenkin markkinoimasta pelosta, että muutoin paria valtiota koskeva rahoituskriisi leviää koko euroalueelle ja aiheuttaa taas uuden laman. Mutta tätä tärkeämpi syy löytyy, kun katsotaan Kreikan, Irlannin tai Portugalin luotottajia. Siellä ovat kymmenien miljardien eurojen riskeillä mukana Saksan, Ranskan, Britannian jne. isot pankit. Jos niiden saamisia leikataan velkajärjestelyissä, pankit seisovat pian käsi ojossa kotivaltionsa pankkitukea tai muuta pääomittamista kinumassa.

Suomi on poikkeus, kun meillä ei ole isoja rahoituslaitoksia kriisimaita luotottamassa. Meidän ei pidä työntää lisätakauksia epäoikeudenmukaisiin järjestelyihin eikä lähteä vääriksi maksumiehiksi.

Sosialidemokraattien pitää vaatia kahta vikaa korjattavaksi väliaikaisissa euroalueen vakausjärjestelyissä:

1. alkuperäisten luotottajien ja sijoittajien vastuu on toteutettava korko- ja velkajärjestelyissä

2. takausvastuita valtioiden välillä on jaettava niiden pankkien riskien suhteessa ja myös euron ulkopuoliset maat on saatava mukaan (niin kuin Irlannin kohdalla osaksi tapahtui).

Pääministeri Kiviniemi ja valtiovarainministeri Katainen ovat keskittyneet vain siihen, että lopullinen päätös miljardien lisävakuuksista lykätään yli vaalien. Olisiko aika paneutua itse päätösten sisältöön? Muutoin vääryys vallan saapi…

 

Jätä kommentti

css.php