Oikeudenmukaisuutta Eurooppaan ja Suomeen

Hallitusneuvotteluissa sosialidemokraateille olennaista on, että edellisen porvarihallituksen linjaan verrattuna tulee selvä muutos: työllisyyden, oikeudenmukaisemman tulonjaon ja verotuksen puolesta, eriarvoistumista ja kansakunnan kahtiajakoa vastaan. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä asetti my Lisää
css.php