Päivähoidosta pysäköintiin – kuntalaisten ääni kuuluviin!

Hämeenlinnalla on perinteitä jo parinkymmenen vuoden ajalta pyrkimyksestä nousta kuntademokratian kehittäjänä eturiviin. 1990-luvun Hämeenlinna-mallissa kiinnitettiin paljon huomiota selkeään, kuntalaisille avautuvaan hallintoon, avaintehtävien hyvin konkreettisiin palvelusitoumuksiin, asukaspalautteen hankkimiseen ja siihen vastaamiseen.

 
Uudessa laaja-alueisessa Hämeenlinnassa nämä tavoitteet ovat vielä kaksin verroin tärkeämpiä. On huolehdittava kaupungin eri osien ja palvelujen tasapuolisesta kehittämisestä. Ja on voitettava tilaaja-tuottaja-malliin liittyvä valta- ja vastuusuhteiden hämärtyminen. Kuntalaisten ääni ei saa kadota kasvaneisiin etäisyyksiin eikä hallintokoneiston rattaisiin.

Viime päiviltä huolestuttavana esimerkkinä on keskusteluttanut 15 kilometrin päähän Renkoon osoitetun päiväkotipaikan tapaus. Täytyy tietysti muistaa, että sadat vanhemmat ovat saaneet hyvää ja sujuvaa palvelua. Huono palaute yhdestäkin tapauksesta kiirii  kauas. Palvelujen kehittämisessä on virheet minimoitava ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu varmistettava.

Henkilöstön aktivoiminen joustavien ja laadukkaiden palvelujen rakentamisessa on keskeistä. Se on myös niitä kohtia, jotka alkuperäisestä Hämeenlinna-mallista ovat liiaksi unohtuneet. Kuntaorganisaatioiden yhdistämisen ja tiukan talouden paineet ovat puristaneet työntekijöitä – eikä luovuus kuki pakotettuna.

Hämeenlinnan kunnallisen demokratian kehittämishankkeessa on esillä kuntalaisten ääntä vahvistavia keinoja. Asiakaskyselyt, kunnollinen ja vaikuttava palautejärjestelmä, avoimempi päätöksenteon valmistelu, vaihtoehtojen tuominen kansalaiskeskusteluun, päätöksentekotasojen selkeyttäminen ja luottamushenkilöiden toimintaedellytysten parantaminen ovat kaikki vaativia mutta välttämättömiä tehtäviä toimivan kansanvallan toteuttamiseksi kaupungissamme.

Miksi toriparkkia tuputetaan?

Yhdenlaisena varoittavana esimerkkinä suhmuroivasta valmistelusta käy ajankohtainen toriparkki. Tällä kierroksella oli ensin hyvin kattavasti kirjoitettu valtuustoaloite koko kaupunkia koskevasta pysäköintistrategiasta – miten pysäköinti kytkettäisiin liikennesuunnitteluun ja ratkottaisiin pysäköintiongelmia niin keskustassa, lähiöissä kuin kauppakeskuksissakin.

Tähän aloitteeseen on asianmukaisesti valmisteltu vastaus yhdyskuntalautakunnassa alkusyksystä. Siinä esitettiin keskustan liikennesuunnitelmatyön ja siihen liittyvän pysäköintistrategian teettämistä kevääksi 2012. Esittelyosassa todettiin, että ”järkevät pysäköintilaitosten sijaintipaikat ovat keskustan länsireunassa, Keinusaaressa ja aseman seudulla sekä Etelärannassa linja-autoaseman tuntumassa”.

Näin eteneminen olisi ollut tietysti luonnollista. Mutta kuinkas kävikään? Lokakuun lopussa 2010 – siis vuotta aiemmin – keskustan viisi kiinteistöyhtiötä oli tehnyt kaupungille ehdotuksen keskustapysäköinnin keskittämisestä torin alle Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n nimiin ja pääosin kaupungin kustannuksella ja riskillä.

Kaupunginhallituksessa tästä torinaluspysäköinnistä tulikin pääasia laajempaan pysäköintistrategiaan verrattuna, kun kaksi asiaa yhdistettiin yhdeksi. Kaiken järjen mukaan ensin pitäisi selvittää keskustan pysäköintipaikkojen lisäämisen vaihtoehdot, niiden kustannukset, hyödyt ja haitat – ja vasta sen jälkeen lähteä parasta vaihtoehtoa toeuttamaan.

Parempiakin vaihtoehtoja on

Kaupunginvaltuustossa lokakuussa tätä marssijärjestystä vielä painotettiin. Kaupunginhallituksen päätöskin oli muotoiltu niin, että keskustan liikennesuunnitelmatyön ja siihen sisältyvän pysäköintistrategian osana selvitetään toriparkkiin/torinaluspysäköintiin liittyvät lähtökohdat.

Sen jälkeen on uutisoitu, että osasen suunnitteluun satsattaisiin satojatuhansia euroja – ennen kuin pysäköinnin kokonaiskuvaa on hahmotettukaan!

Hämeenlinnassa torin ympärillä on kirkkoa, Raatihuonetta, vanhaa lääninhallitusta, mutta tehokasta liiketilaa vain yhdellä reunalla. Eri kaupungeissa toteutetuissa toriparkeissa ympäröivät kiinteistöt ovat ottaneet päävastuun rahoituksesta, Hämeenlinnassa riski jäisi kaupungille. Ei vaikuta hyväksyttävältä. 

Meillä rantatorin, linja-autoaseman alue on liikenteelliseltä sijainniltaan ja ympäristönsä kehittämismahdollisuuksilta varmasti luontevampi paikka isolle pysäköintilaitokselle muuhun rakentamiseen – erityisesti Etelärantaan – nivellettynä. Joka tapauksessa kysymys on kaikkien kaupunkilaisten ja kymmenien kiinteistöjen kannalta tärkeästä valinnasta. 

Toivotan hämäläisille hyvää, oikean kuntademokratian kehittämisen vuotta 2012!

Johannes Koskinen

 

Jätä kommentti

css.php