Puolueilla on eroja

Moni arvostelee puolueita ja poliitikkoja siitä, että ”kaikki ovat samaa mössöä”. Kunnallispolitiikassa puolueiden erojen hämärtyminen on erityisen suuri riski, kun hallituksissa ja lautakunnissa ovat kaikki ryhmät suhteellisesti edustettuina eikä valtakunnan politiikasta tuttua jakoa hallitus- ja oppositiorintamaan ole.

Puolueiden erilaiset tavoitteet ja painotukset uppoavat jo valmisteluvaiheessa usein rakennettaviin kompromisseihin. Tilaaja-tuottajamallissa poliittiset erimielisyydet loitonnetaan vielä monipolvisen (virkamiesten välisen) sopimusrakenteen taakse.

Ryhmien aatteiden ja linjausten pitää näkyä korostetusti kaikelle kansalle avoimessa valtuustotyöskentelyssä. Se onnistuu, jos valtuusto todella päättää kaikista tärkeistä kysymyksistä – koskivatpa ne sitten kaavoitusta, rakentamista, kuntalaisten palvelujen tärkeysjärjestystä, palveluverkkoa, omistajaohjausta, verotusta tai talouden tasapainottamista.

Arvojen ja aatteiden on lyötävä läpi vaalien välilläkin poliittisessa keskustelussa, muutoin äänestäjät pannaan tekemään valintojaan sumussa – ellei suorastaan sumutettuina.

Kuntademokratian rakenteisiin kansalaiset tuntuvat olevan tyytyväisiä. Kunnallisalan kehittämissäätiö selvitti kesäkuussa kansalaismielipiteitä. Kaksi kolmesta pitää vaikutusmahdollisuuksiaan riittävinä ja kunnallisten luottamushenkilöiden määrää sopivana.

Eri puolueiden kannattajista kokoomuslaiset, keskustan ja vihreiden tukijat ovat tyytyväisimpiä, perussuomalaisten kannattajat tyytymättömimpiä vaikutusvaltaansa. Tämä on luonnollistakin, kun kokoomus on vallassa kaupungeissa ja keskusta maalla, perussuomalaiset kuntatasolla viime vaalien jäljiltä pieni ryhmä.

Kunnallisten palvelujen turvaamiseksi kansalaiset haluavat uudistaa hallintorakenteita ja muuttaa tekemisen tapaa. Toiseksi suosituinta on leikkaaminen vähemmän tärkeistä palveluista.

Vajaa kolmannes kansalaisista avaisi lisää kuntapalveluja kilpailutukselle. Puolueiden erot näkyvät tässä kysymyksessä vahvasti. Kokoomuksessa, keskustassa ja perussuomalaisissa löytyy enemmän kannatusta kilpailutukselle (eniten yllättäen vihreissä, 46%!), vasemmalla taas vähemmän. SDP:n kannattajista vain 18 % hakisi säästöjä palvelujen ulkoistamisesta/kilpailuttamisesta.

Tiivistetysti ihmiset vaativat keskittymistä turvallisiin ja toimiviin peruspalveluihin, kuntien hallinnon tehostamiseen ja oikeudenmukaiseen vero- ja maksupolitiikkaan. Näissä linjoissa sosialidemokraattien kuntapolitiikalla on vahva tuki kansalta.

Johannes Koskinen

29 kommenttia artikkeliin “Puolueilla on eroja”
 1. avatar Silvon Tapsa sanoo:

  Hyvä kirjoitus, Johannes!
  Kunnioitan suoraselkäisyyttäsi sosialidemokraattien edustajana. Kuvailit juuri ideaali-tilanteen, niinkuin se minunkin mielestäni pitäisi olla. Puolueen pitäisi johdonmukaisesti edustaa niitä arvoja ja politiikkaa, jotka ovat tunnistettavissa puolueen poliittisesta ideologiasta.
  Valitettavasti on kaikissa puolueissa henkilöitä, jotka sumentavat tätä kuvaa. Siitä on esimerkkejä Sinunkin puolueesi edustajista Hämeenlinnan valtuustossa.
  Koska ei enään ole traditionaalista jakoa oikeiston ja vasemmiston välillä, ovat puolueet ”leventyneet” molempiin suuntiin. Puolueissa on usein sekä vasen- että oikea-siipi. Sen vuoksi ei enää riitä, että äänestää ”oikean” puolueen edustajaa, vaan ketä heistä äänestää!
  Hyvän esimerkin epäselvyydestä, olen viime aikoina huomannut erään ”viherpiiperön” vaalikampanjan avauksesta. Olen yrittänyt seurata hänen selontekoaan m.m. terveydenhuolto-kustannuksista, mutta hänen pyrkimyksistään en ole selvää saanut… ainoastaan, että valtuustoon on himoamassa!

 2. avatar Entinen hämeenlinnalainen sanoo:

  Koetko olevasi sopiva henkilö perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi sen jälkeen, kun olet saanut oikeuskanslerilta moitteet perustuslain valtiojärjestyksen perusteissa säädetyn vallan kolmijako-opin rikkomisesta arvostelemalla riippumattomien tuomioistuinten päätöksiä julkisesti oikeusministerinä toimiessasi?

 3. avatar Timo Ojanen sanoo:

  Moro!

  Helppo kysymys, joka kaataa monta turhaa aitaa mennessään. Jos tehdään kompromisseja asioista ryhmien välillä, niin miksi niistä ei kerrota avoimmesti, tämä koskee kaikkia puolueita. Siis avoimmet perustelut kaikilta ryhmiltä, miksi toimimme määrätyssä asiassa näin. Saimme tätä, kun annoimme periksi siitä…..jne. Äänestäjät kenties haluaisi tietää miksi teitte niin?

  Timppa

  • Aivan niin. Jotta ryhmien perustelut ja näkökannat saadaan näkyviin ja äänestäjille ymmärrettäviksi, isot ratkaisut on tärkeää tehdä avoimesti ja julkisesti valtuustossa. Myös kuntalaiskyselyjen ja erilaisten kohdennettujen kuulemisten lisääminen auttaa samaan tavoitteeseen: kuntademokratian vahvistamiseen.

 4. avatar Entinen hämeenlinnalainen sanoo:

  Tänään Ilta-Sanomien internetsivuilla sosiaalidemokraattien entinen puheenjohtaja Eero Heinäluoma syyttää kokoomusta sosiaalidemokraattien peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin työpaikkakiusaamisesta.

  Mielestäni Heinäluoman avautuminen sosiaalidemokraatteihin kohdistuvasta työpaikkakiusaamisesta on täydellistä tekopyhyyttä, kun SDP:n nykyinen eduskuntaryhmä tunnetaan vähintään vastaavanlaisesta työpaikkakiusaamisesta.

  Esimerkiksi tämän blogin pitäjä, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd), sai aikoinaan moitteet perustuslain ensimmäisessä luvussa säädetyn vallan kolmijako-opin loukkaamisesta ja perustuslain toisessa luvussa säädetyn perus- ja ihmisoikeutena turvatun syyttömyysolettaman rikkomisesta arvosteltuaan ministerinä riippumattomien tuomioistuinten antamia tuomioita. Kaikesta huolimatta SDP on katsonut, että Koskinen on sopiva henkilö toimimaan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana eikä Koskisella itselläänkään ilmeisesti ole omantunnontuskia toimia perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana.

  Samaan aikaan SDP vaati perussuomalaisten Jussi Halla-ahon erottamista hallintovaliokunnan puheenjohtajatehtävästä, koska tohtorikansanedustaja Halla-aho meni kommentoimaan saamaansa tuomiota siten, että ”tuomiota ei kannata pitää taivaallisena totuutena, sillä se on vain muutaman ihmisen mielipide”. SDP:n leirissä Halla-ahon kommentin tulkittiin halveksuvan Suomen oikeuslaitosta tehtävän jättämisen arvoisesti, vaikka kommentti on asiasisällöllisestikin mitä totisinta totta; jokainen Suomessa annettu tuomio on muutaman ihmisen (tuomarin) mielipide laintulkinnasta ja ihmisten tekemät tuomioistuinratkaisut eivät ole taivaallisia totuuksia.

  Demarit käyttivät tilaisuuden härskisti hyväkseen kuin pahimmatkin koulukiusaajat tai verenhimoiset hyeenat. He ottivat kaksinaamaisesti yhden henkilön kiusauksen kohteekseen, vaativat moitteettomasti työnsä hoitaneen kansanedustajan eroamista hallintovaliokunnan puheenjohtajuudestaan, samaan aikaan, kun heidän omasta pesästään löytyy tällainen henkilö, joka on syyllistynyt moninkertaisesti pahempiin rikkomuksiin perustuslain näkökulmasta. Huomioidaan vielä, että perustuslakivaliokunnan puheenjohtajuus on huomattavasti merkittävämpi puheenjohtajuus kuin hallintovaliokunnan puheenjohtajuus.

  Mielestäni tällaisesta toiminnasta voi vetää tiettyjä johtopäätöksiä SDP:stä eduskuntapuolueena ja SDP:n eduskuntaryhmän toimintatavoista. Esimerkiksi pitäisikö meidän tavallisten palkansaajien ottaa esimerkkiä sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmän tavoista työskennellä työpaikallaan?

  Prosessioikeuden professori Jyrki Virolainen lausui aiheesta Suomen Kuvalehdessä seuraavasti:

  ”Aiemmin oikeusministeri Johannes Koskinen kritisoi ministerinä ollessaan kymmenissä eri tapauksissa tuomioistuinten yksittäisiä ratkaisuja ja sai oikeuskansleri Jaakko Jonkalta nuhteet menettelystään”

  Suomen Kuvalehti jatkaa:

  ”Jonkka totesi, että oikeusministeri Koskinen oli varomaton antaessaan lausunnon entisen ulkoasiainneuvos Alpo Rusin vakoiluepäilystä sen jälkeen, kun asiassa oli tehty syyttämättäjättämispäätös. Jonkan mukaan Koskisen lausunnon voitiin tulkita ottavan kantaa Rusin syyllisyyteen, vaikkei tämä olisi sitä tarkoittanutkaan.”

  Virolainen kommentoi:

  ”Koskisen menettelystä aiheutui valtiolle vahingonkorvausvastuu, eli valtio tuomittiin korvausvelvolliseksi oikeusministerinsä ihmisoikeussopimusta rikkovan menettelyn takia.”

  LÄHDE: http://suomenkuvalehti.fi/blogit/polkomfi/emeritusprofessori-demari-koskisella-eri-laki-kuin-halla-aholla

  Näin ollen toistan jo aiemmin esittämäni kysymyksen, mikä on ilmeisesti mennyt perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskiselta ohitse, vaikka hän on ehtinyt vastaamaan jonkun toisen keskustelijan myöhempään kommenttiin kommenttini jättämisen jälkeen.

  Koetko olevasi sopiva henkilö perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi sen jälkeen, kun olet saanut oikeuskanslerilta moitteet perustuslain valtiojärjestyksen perusteissa säädetyn vallan kolmijako-opin rikkomisesta arvostelemalla riippumattomien tuomioistuinten päätöksiä julkisesti oikeusministerinä toimiessasi?

  • Jaahas, tämä on taas tätä. Lomamatkalla en usein pääse koneen ääreen – tässä viivästynyttä kommenttia.
   Jyrki Virolainen on tosiaan levittänyt ajojahdinomaisesti omaa tulkintaansa lukuisissa lehtikirjoituksissa, omissa blogiteksteissään jne. Hän oli myös henkilö, jonka kantelun perusteella oikeuskansleri antoi lievän huomautuksen vastaisen varalle erityisestä tarkkuudesta sananvalinnoissa oikeustapauksia kommentoitaessa. Virolainen on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan vuosien saatossa kannellut myös presidentti Martti Ahtisaaren, valtioneuvos Harri Holkerin ja KKO:n presidentti Leif Sevonin tekemisistä tai sanomisista, että sikäli en ollut ollenkaan huonossa seurassa.
   Entisen hämeenlinnalaisen vertailu kyllä ihmetyttää. Halla-aho on tuomittu omista teksteistään rangaistukseen korkeimmassa oikeudessa asti. Minun tapauksessani oli kyse lehtien muotoilemista uutisista, joissa sanomisiani oli väännetty raflaavammiksi ilman että niitä olisin voinut tarkistaa. Ei ole ollut syytettä, ei rikostutkintaa. Miten ihmeessä olisi kysymys monin verroin vakavammasta teosta perustuslain kannalta?
   Jos Entinen hämeenlinnalainen toimittaa nykyiset osoite- tai yhteystietonsa, toimitan mielelläni tarkempia tietoja kantelusta, vastineesta ja ratkaisusta.

   Johannes Koskinen

   • avatar Entinen Hämeenlinnalainen sanoo:

    Halla-aho sai tuomion uskonrauhanrikkomisesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, mutta hän ei ole saanut moitetta oikeuskanslerilta vallan kolmijako-opin loukkaamisesta. Halla-aho ei ole tehnyt mitään laitonta kansanedustajana toimiessaan. Eduskunnasta löytyy useampia kansanedustajia Halla-ahon ohella, joilla on rikostuomioita taustallaan, esimerkiksi entinen perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi tuomittiin kuolemantuottamuksesta rikosoikeudelliseen vastuuseen viime eduskuntakaudella.

    Oikeusministeri antoi moitteet sinulle perustuslain ensimmäisessä luvussa säädetyn vallan kolmijako-opin loukkaamisesta oikeusministerinä toimiessasi ja valtio joutui maksamaan vahingonkorvausta loukattuasi Alpo Rusin syyttömyysolettamaa, joka muuten turvataan jakamattomana oikeutena, sekä Suomen perustuslain toisessa luvussa perusoikeutena että Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ihmisoikeutena. Oikeusministeri on Suomen valtion ylin laillisuusvalvoja vallanpitäjien rikkoessa lakia, jos valtakunnan oikeutta ei lasketa, jonka käyttäminen on hyvin poikkeuksellista. Väitätkö, että tämä ei pidä paikkansa?

    Sosiaalidemokraatit perustelivat Halla-ahon erottamisvaatimusta hallintovaliokunnan puheenjohtajuudesta sillä perusteella, että Halla-ahon mielestä korkeimman oikeuden päätös perustuu muutaman ihmisen mielipiteeseen ja korkeimman oikeuden päätös ei ole taivaallinen tosi. Tämä kommentti halvensi demareiden mielestä Suomen oikeuslaitoksen arvovaltaa loukaten myös vallan kolmijako-oppia kansanedustajan sanomana. Sinä puolestasi loukkasit vallan kolmijako-oppia arvostelemalla riippumattomien tuomioistuinten tekemiä ratkaisuja oikeusministerinä toimiessasi. Väitätkö, että tämä ei pidä paikkaansa?

    Ainoa henkilö, jonka erottamista valiokunnan puheenjohtajuudesta sosiaalidemokraatit ovat vaatineet edellä mainituista rikkeistä, on ollut perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Halla-aho. Perusteluna nimenomaan vallan kolmijako-opin loukkaus.

    Mielestäni tällainen toimintatapa ei ole oikeudenmukaista, sillä mielestäni Halla-ahoa kohdellaan eri tavalla työpaikallaan kuin esimerkiksi sinua ja Kimmo Sasia hoitaessanne valiokuntien puheenjohtajuustehtäviä. Jos jotakin työntekijää kohdellaan perusteettomasti eri tavalla kuin toisia työntekijöitä, silloin mielestäni kysymyksessä on työpaikkakiusaaminen. En syytä tästä asiasta sinua vaan puoluettasi kokonaisuudessaan, erityisesti eduskuntaryhmänne toimintatapaa. Onko sinun, Kimmo Sasin ja Jussi Halla-ahon erilaiselle kohtelulle jotain muita asiaperusteluja sosiaalidemokraattien virallisen linjan mukaan kuin vallan kolmijako-opin loukkaaminen?

    Oletko sitä mieltä, että sinua, Kimmo Sasia ja Jussi Halla-ahoa on kohdeltu yhdenvertaisesti valiokuntien puheenjohtajina toimiessanne?

    Sinänsä minulla ei ole mitään vastaan sinun puheenjohtajuuttasi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana. Olet ilmeisesti hoitanut työtehtäväsi kunnialla, sitä en epäile. Kysymys on kuitenkin ennemmin periaatteellisesta asiasta: samanlaisessa asemassa olevia työntekijöitä on kohdeltava yhdenvertaisesti.

    Tästä päästään vielä blogisi ydinasiaan: puolueilla on eroja toimintatavoissaan. Nämä erot äänestäjien on hyvä tiedostaa.

    Sinulle toivotan onnea ja menestystä sekä kuntavaaleihin että kansanedustajan työhösi. Olet varmasti mies paikallasi.

    • avatar Entinen Hämeenlinnalainen sanoo:

     Korjaus painovirhepaholaiseen:

     Oikeuskansleri (eikä oikeusministeri kuten kirjoitin vahingossa) on Suomen valtion ylin laillisuusvalvoja vallanpitäjien rikkoessa lakia virkatehtävissään, jos valtakunnan oikeutta ei lasketa- Sen käyttäminen on kuitenkin hyvin poikkeuksellista

 5. avatar Silvon Tapsa sanoo:

  Kenenkä menneisyys nyt ihan tahraton on?
  Jos Koskinen on jossain vaiheessa ylittänyt valtuuksiensa rajoja, on hän varmaan saanut siitä jo tarpeeksi pyyhkeitä.
  Minun mielestäni hän edustaa sitä sosiaalista ajattelua ja taustaa, josta sosialidemokratia alkuperäisin on lähtöisin. Monesta muusta hänen puolueessaan en kylläkään voi sanoa sitä samaa.
  En näe mitään aihetta alkaa minkäänlaista vainoa Koskista kohtaan.
  P.S. Kai muuten tiedät, ”Entinen hämeenlinnalainen”, että nimimerkkisi ei salaa henkilö-tietojasi siltä henkilöltä, jonka blogiin olet kommenttisi lähettänyt. D.S.

  • avatar Entinen hämeenlinnalainen sanoo:

   Kansanedustajana Koskinen on vastuussa tekemisistään ja tekemättä jättämisistään äänestäjilleen.

   Sen sijaan valiokuntien puheenjohtajuuksien jaossa on kysymys puolueiden sisäisistä asioista.

   Puolueissa on eroja, kuten Koskinen toteaa tässä blogikirjoituksessaan. Koskisen perustuslakivaliokunnan puheenjohtajuudessa on kysymys SDP:n sisäisestä asiasta.

   SDP:n linjana on ollut, että huomattavasti pienemmästä rikkeestä voidaan vaatia hallintovaliokunnan puheenjohtajuudesta luopumista kuin perustuslakivaliokunnan puheenjohtajuudesta luopumista, sillä muutenhan sosiaalidemokraatti Koskinenhan ei voisi toimia perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana?

   Olen usein kuullut SDP:n puhuvan yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta. Onko tällainen toimintatapa SDP:n mielestä oikeudenmukaista?

 6. avatar Aarno Järvinen sanoo:

  Suomen puolueet
  Niin kauan kuin olen politiikkaa seurannut olen ymmärtänyt että puolueilla täytyy olla eroja,eihän eri puolueita muuten olisi. Kansalaisillakin on erilaisia aatteita.
  Sitä en kuitenkaan ole ymmärtänyt koskaan että aatteet otetaan mukaan kuntalaisten yhteisiä asioita pohtiessa ja päätettäessä.
  Aarno Järvinen

 7. avatar Silvon Tapsa sanoo:

  Ei mitenkään epätavallista, että äänestäjä valitsee kunnallisvaaleissa eri puolueen edustajan, kuin eduskunta-vaaleissa. Kunnallisvaaleissa on puolueen ”jäsenkirjalla” pienempi merkitys. Kunnan johtoelimiin halutaan henkilöitä, jotka jopa tekojensakin ansiosta on todettu päteviksi, ja kuntalaisten parasta ajatteleviksi.
  Poliittinen väri heijastuu kuitenkin osaltaan kunnallispolitiikkaan, ehdokkaiden puolue-taustaperästä johtuen. Oikeistomieliset yleensä haluavat privatisoida kaikkea, mikä on mahdollista, kun taas vasemmistolaiset ovat yleensä kollektiivisen, verovaroilla finansioidun, toiminnan kannalla.
  Myös näitä aspekteja voi ajatella äänestyskopissa seisoessaan.

 8. avatar Saara Finni sanoo:

  Kiitos Entiselle hämeenlinnalaiselle tiedoista, jotka antoivat uutta väriä tämän Kärpäslätkä-Koskisen toimenkuvaan.

  • Tuo kärpäslätkä-etuliite ei oikein toimintatapoihini istu. En ole veljieni tai siskojeni vartija, mutta itse en ole kärpäslätkiä jakanut saati suunnitellut.
   Jos itse lähtisin jotakin vaalimateriaalia kehittelemään, niin korruptionkarkoitin tuntuisi sopivalta.

   Johannes Koskinen

   • avatar Saara Finni sanoo:

    Pyydän anteeksi. Minä vajakki kun luulin, että puolueissa sentään niinkin merkittävät päätökset kuin kärpäslätkien jakaminen tehdään yhteistuumin.

    Vaan siis ei; kukin saa jakaa mitä sontaa haluaa, kenties myös toimia miten haluaa.

   • avatar Katriina Ahtiainen sanoo:

    Hyvä Johannes!

    Olet sen verran näkyvässä asemassa, että johtaja seisoo edessä ja kantaa
    vastuun koko porukan tekemisistä.

    Suosittelisin seuraavasti lätkäksi HPK-FLY

    Katriina Ahtiainen (ps)
    kuntavaaliehdokas

 9. avatar Silvon Tapsa sanoo:

  Saara Finni jakelee, karjalaisella sinnikkyydellä, korvapuusteja oikealle ja vasemmalle!

 10. avatar Jari Ranne sanoo:

  Puolueilla on eroja, mutta muutama kuukausi ennen vaaleja aktivoitumisenne ottamaan kantaa ei oikein vakuuta. Kannanottojanne kokeneena ja arvostetuissa tehtävissä toimineena juristina ei ole pahemmin kuulunut valtuustokauden aikana julkisuudessa silloin, kun niille olisi ollut suuresti tarvetta. Missä kaupungissamme vaikuttavat juristit ylipäätään ovat luuranneet silloin, kun heidän ammattikannanottojaan olisi tarvittu?

  Kuluneen valtuustokauden sellaisia olisi monen monta kertaa tarvittu yhtä hyvin kaupungin juristeilta kuin valtuutettuina olevilta, myös teiltä. Kaupunkilaisille olisi ollut erittäin tervetullutta kuulla teiltäkin selkeää tekstiä mm. jääviyden harmaista soveltamisversioista, julkisuuslain linjan ja hengen lukuisista rikkomuksista, osakeyhtiölain käytöstä julkisuuslain lyömiseen, yhtiöittämisvimman ja yhtiöiden johtamispolitiikan demokratiaa kaventavista tavoista, Innoparkin juridisistakin epäselvyyksistä, tilintarkastajien ja kaupungin yhtiöiden hallitusjäsenten vastuista, yhteistyökumppaneiden tekemistä kaupparekisteririkkomuksista, kunnianloukkausta lähestyvistä kärpäslätkävaaliteemoista, yms., yms.

  Mutta kun ei niin ei. Sekä kaupungin että valtuutettuina olevien juristien päälinja on ollut sama kuin kaupunginjohtajien: vaikeissa ja epäselvissä asioissa pää pensaaseen ja ollaan hiljaa vaan, että pahimmat pölyt ehtivät laskeutumaan ja kansa unohtamaan.

  • avatar sarirautio sanoo:

   No nyt taas ihan isoimmat virheet on korjattava. Kaupungin lakimiehet samoin kuin luottamushenkilöinä toimivat oikeusoppineet ovat -tietysti- kukin oman roolinsa mukaan osallistuneet tälläkin kaudella kaikkeen tuohon keskusteluun ja päätöksentekoon. Sekä valmisteluun, arviointiin ja toimintamallien valintaan. On ihan täyttä potaskaa väittää että näin ei olisi. Tuntuu vaan, ja näyttää siltä, että kaikki eivät halua kuunnella asioita, jotka eivät tue omaa, joillan perusteilla valittua näkemystä. Ja sehän on ymmärrettävää, jos ei itsetunto kestä myöntää että joskus voi olla väärässä tai että itse ei tiedä tai ymmärrä kaikkea, tai että joskus voidaan tehdä virheellisiä päätöksiä, joista on opittava. Sellaista kuitenkin ihmisen elämä ja myös polittiinen päätöksenteko on.

   Kerropa Jari yksikin esimerkki vaikka tuosta lempiaiheestasi, julkisuuslain hengen ja linjan rikkomuksista, joka on tullut esiin uusien konserniohjeiden aikana? Tai kerro mitä juridisia epäselvyyksiä OIKESTI IPn osalta on, johon ei olla puututtu tai jossa on joku kivi jäänyt kääntämättä? Ja sovitaanko että ihan totta, faktaa vaan, ei sitä jatkuvaa vihjailua tai epämääräisiä heittoja? Löytyykö?

   Sari

  • Jari Ranteella valtuustotyön seuraaminen tällä kaudella on ollut välillisempää, mikä ehkä selittää kärjistettyjä väittämiä. Minä ainakin olen tuonut keskustelussa esille kaikkiinkin esittämiisi oikeudellisiin kysymyksiin näkemyksiä. Valtuusto on puuttunut vahvasti paitsi Innopark-jupakan selvittelyyn myös omistajaohjauksen, yhtiöittämispolitiikan ja toimivallanjaon ongelmiin. Viimeisen vuoden aikana ne on otettu suorastaan valtuustovetoisesti ratkaistaviksi.
   Valtuuston päätöksentekijän ja linjaajan roolin vahvistaminen toivottavasti jatkuu seuraavalla vaalikaudella. Muutoin kuntademokratia armaassa Hämeenlinnassamme rapautuu.

   • avatar Kari Ilkkala sanoo:

    Iltaa Johannes Koskinen,

    minusta taas näyttää siltä, että Innoparkin johto ja sitä hyysäävä kaupungin johto vie valtuustoa kuin vasemman käden lapasta.

    Kysykää huviksenne Innoparkin hallitusedustajiltanne Tarja Vikmanilta ja Pasi Vesalalta, miten kiinteistöosakeyhtiö Lammin Biokylä I aikoo maksaa Innoparkilta saamansa lähes 1,3 M€ pääomalainan takaisin, ja jakakaa vastaus sitten kuntademokratian hengessä vaikkapa täällä. Se ei kai voi olla liikesalaisuus, kuten yhtiöiden toimareiden palkat ja palkkiot?

 11. avatar Silvon Tapsa sanoo:

  Näin on asiat, Jari Ranne… totta joka sana! Juuri tämä pään pensaaseen työntäminen, on tullut erikoisesti esiin viime aikoina. Kaupungin johtajalta ei sanaakaan. Vekka ja Kiemunki ihan hiljaa…
  Menneiden vuosien politiikkaa puolustavat tyhmyydessään ainoastaan Susanna Hietanen ja Sari Rautio.
  Puolueilla on eroa, ja puolueiden sisällä on eroa. Onhan huima välimatka esim. Johannes Koskisen ja Iisakki Kiemungin arvomaailman välillä. Molemmat edustavat kuitenkin samaa puoluetta…

  • avatar Sari Rautio sanoo:

   Silvon Tapio, paljon muuta voin olla, mutta tyhmä en ole. Eikä ole Hietasen Susannakaan;)
   Iloisin terveisin,
   Sari

   • avatar Leo Leppänen sanoo:

    Minä komppaan Saria. Hän on jopa hyvin älykäs. Olen lukenut muutaman vuoden Sarin tekstejä. Jo niistä voi päätellä aika paljon.. Veikkaan, että hän läpäisisi jopa Mensan testit ja pääsisi seuran jäseneksi. Eri asia on, onko Sari kaikissa asioissa viisas, jonka vastakohta ei ole tyhmä. Tapsalta suomi on ehkä hieman rapissut Ruotsissa. Joka tapauksessa hän on nyt anteeksipyynnön velkaa Sarilta.

    • avatar Silvon Tapsa sanoo:

     Ei tipu enään anteeksipyyntöjä! Älykkyys ja viisaus eivät tarkoita ihan samaa!
     Vai oletko Sinäkin sitä mieltä, että annetaan saman porukan jatkaa edelleenkin Hämeenlinnan johdossa? Niinkö hyvin ovat mielestäsi asiat, ja kunnioitusta ansaitsevaa on sos/kok-yhteistyö ollut kuluneen vaalikauden aikana?
     Ei tähän tartte vastata…kaikilla meillä on omat mielipiteemme (ja niistähän ei niin helposti luovuta)!

     • avatar Sari Rautio sanoo:

      Itseasiassa Silvon Tapio taitaa olla oikeassa. Taidan olla aika tyhmä kun täällä vänkään ja yritän perustella, kertoa näkökulmia ja taustoja ihmisille joita ne eivät oikeasti edes kiinnosta;)

      Mutta, viisas ottaa opiksi virheistä, joita tyhmä ei tajua;) Eli yritän sittenkin olla viisas.
      Jatkuva itsekritiikki on yksi keskeinen osa kaikkea järkevää tekemistä.

      Katsellaan peiliin, siis.

      Sari

 12. avatar Jari Ranne sanoo:

  Sanokaapa, Koskinen, miksi vasta nyt loppuaikoina on Innoparkin juttuihin alettu puuttua ja sittenkin vasta pakon edessä, kun syliin kaatuvia asioista alkoi olla monia ja osa isojakin? Mihin hukattiin sitä edeltävät vajaa 10 vuotta. Kyllä minä tiedän ja muistan erittäin hyvin ja välittömästikin, miten kahdella edellisellä valtuustokaudella Innoparkin oudoista ja huolestuttavista toimintatavoista esitetty kritiikki kaikui kuin kuuroille korville, kriitikoita moitittiin ja juristit olivat hiljaa. Eipä näyttänyt julkisuuslakikaan juristeja silloin kiinnostavan.

  Ja entäpä tämän valtuustokauden aikana, kun Innopark-kupla alkoi puhjeta oikein toden teolla? Selvittelyt etenivät jarrutellen, hallituksen jäseniin iski muistivaikeus, selitykset olivat epäselviä ja jälleen, juristien ääni kuului enintään mokanneiden puolustajina.

 13. avatar katriina ahtiainen sanoo:

  Hyvä Jari Ranne!

  Anteeksi, että taasen pikkupiru sisälläni heräsi ja kysymykseesi ei oltu vielä vastattu, niin
  minä tietämättömänä näistä vanhoista kujeista kerron:
  Ensimmäinen neljä vuotta valtuustossa menee ihmetellessä. Toinen kausi odotellessa ja
  kolmannen kauden lopppuosan pelkona on, että ne perhanan äänestäjät heräävät ja
  kaksitoista vuotta sitten 8-vuotias on nyt 20 v. äänioikeuden omaava.

  Hui kauhistus! Satu päättyy!
  Kuralassa pilvet kulkevat kohden Raatihuonetta

  Katriina Ahtiainen (ps)
  ehdokas yhteen peruskorjauskauteen

 14. avatar Kari Ilkkala sanoo:

  Hei,

  kymmenen päivää sitten 2.9.2012 klo 21.44 esitin Teille, Johannes Koskinen seuraavanlaisen kysymyksen:

  … Kysykää huviksenne Innoparkin hallitusedustajiltanne Tarja Vikmanilta ja Pasi Vesalalta, miten kiinteistöosakeyhtiö Lammin Biokylä I aikoo maksaa Innoparkilta saamansa lähes 1,3 M€ pääomalainan takaisin, ja jakakaa vastaus sitten kuntademokratian hengessä vaikkapa täällä. Se ei kai voi olla liikesalaisuus, kuten yhtiöiden toimareiden palkat ja palkkiot?

  Kerroitte esittäneenne näkemyksiänne kaikkiin Innoparkiin liittyneisiin oikeudellisiin kysymyksiin. Juristina tiedätte esittämälläni kysymyksellä olevan suuren merkityksen sille, antaako Innoparkin tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot yhtiön taloudesta. Kysymys on helppo esittää asianosaisille ja heidän vastata.

  Näkemystänne odotetaan.

Jätä kommentti

css.php