Julkisen terveydenhuollon täysremontti tarpeen

Tutkimusten mukaan Suomessa kansalaisten terveyserot kasvavat, odotusajat lääkäriin pääsylle useimmissa terveyskeskuksissa ovat kohtuuttoman pitkät, terveydenhuollon kustannuskriisi kuntataloudessa pahenee. Kriisiytyminen on purettava järkevällä ja jäntevällä terveydenhuollon täysremontilla. Se nous Lisää

Valtuusto linjanvetäjäksi

Hämeenlinnan valtuustoryhmät allekirjoittivat 21.1. monivaiheisten neuvottelujen jälkeen yhteistyösopimuksen ja valtuusto-ohjelman vuosille 2013-2016. Sopu näkyi myös vaalikauden ensimmäisen valtuuston valintapäätösten yksimielisyytenä. Yhteinen painopiste on keskittyminen peruspalvelujen turvaamise Lisää
css.php