Valtuusto linjanvetäjäksi

Hämeenlinnan valtuustoryhmät allekirjoittivat 21.1. monivaiheisten neuvottelujen jälkeen yhteistyösopimuksen ja valtuusto-ohjelman vuosille 2013-2016. Sopu näkyi myös vaalikauden ensimmäisen valtuuston valintapäätösten yksimielisyytenä.

Yhteinen painopiste on keskittyminen peruspalvelujen turvaamiseen ja kohentamiseen. Jotta se onnistuu, kaupungin talous on tervehdytettävä ripeästi. Veroprosentti on vakautettava valtakunnallisen keskiarvon alapuolelle ja velkataso vastaavien maakuntakeskusten kanssa vertailun kestäväksi.

Elinvoiman vahvistamiseksi alueellemme tarvitaan positiivista väestökehitystä, lisää pysyviä työpaikkoja ja kehittyviä yrityksiä. Kuntatalouden matokuurin aikanakin on vahvistettava työllisyyttä aktiivisella elinkeinopolitiikalla. Tätä edistää kaupungin oman konsernirakenteen selkeyttäminen, yhtiöiden ja niiden toimintojen virtaviivaistaminen.

Isot asiat valtuustoon

Valtuusto-ohjelmassa korostetaan vaaleilla valittujen roolin vahvistamista sekä ohjelmallisessa kehitystyössä Hämeenlinnan strategioiden linjaajana että konkreettisten päätösten tekijänä esimerkiksi isoista rakennushankkeista ja muista investoinneista.

Tähän liittyy tilaaja-tuottajamallin arviointi ja remontti siten, että toimivallanjakoa tarkistetaan kansanvallan ja palvelujen käyttäjien näkökulman vahvistamiseksi.

Valtuustokausi alkaa lennosta isoilla linjauksilla, kun kuntauudistuksen ja sote-uudistuksen selvitystöihin annetaan kaupungin ensi vaiheen lausunnot heti alkuvuodesta. Hämeenlinnalla on yhteinen intressi koko maakunnan kanssa sekä tiivistää seutukunnallista sosiaali-ja terveyspalvelujen yhteen niveltämistä että varmistaa keskussairaalatasoisen hoidon jatkuvuus omalla alueella.

Vaalikoneestako vastauksia?

Valtuusto-ohjelmassa ei ole voitu ottaa kantaa yksittäisiin asioihin. Valtuutettujen pitää perehtyä kunnollisen valmistelun pohjalta vaihtoehtoihin ja vasta sitten tehdään päätöksiä. Oli kysymys sitten hallinnon muokkaamisesta, säästöpäätöksistä, kaavoituksesta tai palveluverkosta, juuri vaihtoehtoisten ratkaisumallien esilletuominen ja asianmukainen vertailu on välttämätöntä toimivassa kuntademokratiassa.

Syksyn kuntavaalien alla vaalikoneissa kyseltiin valtuustoehdokkailta paitsi yleisemmistä kuntapolitiikan linjoista myös joistakin yksittäisistä asioista. Äänestäjiä kiinnostavista asioista on hyvä saada tietoa ehdokkailta, vaikka tuota eri vaihtoehtojen vertailua ei alustavan kannanmäärittelyn tueksi useinkaan ole käytössä.

Esimerkiksi YLE Hämeen vaalikoneeseen oli vastannut 48 Hämeenlinnan 59:stä valtuutetusta. Monissa kysymyksissä vastaukset ja niiden jakaumat ovat niin tulkinnanvaraisia, ettei tulevia päätöksiä voi juuri ennakoida. Mielenkiintoisia painotuksia kyllä löytyy – ja itse kunkin ryhmän sisällä mielipiteiden kirjoa.

Yksi selvä kanta erottuu ehkä juuri sen tähden, että kaupunkilaiset tivasivat ansiokkaasti ehdokkaiden näkemyksiä vaalikamppailussa. ”Torin alle tulee tehdä parkki” -väitteen kanssa täysin eri mieltä oli 31 valituista ja jokseenkin eri mieltä 9 valtuista. Täysin toriparkkia kannattamassa oli vaalikoneessa vain kolme valtuutettua, kaikki kokoomuksesta.

Toriparkin riski-investointien pakkosyöttäminen ei tähän nähden vaikuta kovin viisaalta.

Vetovastuita kiertoon

Kevään aikana valitaan luottamushenkilöt tärkeiden kuntayhtymiemme johtoon: sairaanhoitopiiriin, ammattikorkeakouluun, maakunnan liittoon. Kaikilla lohkoilla on menossa valtakunnallisia muutosprosesseja, joissa menestyminen vaatii samaan aikaan tiivistä maakunnallista yhteistyötä yli kuntarajojen ja aloitteellista uudistuskykyä.

Jos toimitaan kapeakatseisesti, Häme huuhtoutuu osaksi epämääräistä Etelä-Suomea. Kun taas toimeen tartutaan harkitusti, Häme näyttää tietä innovatiivisesti kehittyvänä osaamisen, asumisen ja palvelujen maakuntana.

Sosialidemokraattisessa valtuustoryhmässä uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Sari Myllykangas, kun tulin valituksi valtuuston varapuheenjohtajaksi. Kiitän osaltani lukijoita palautteesta ja kollegoita tarmokkaasta yhteistyöstä.

15 kommenttia artikkeliin “Valtuusto linjanvetäjäksi”
 1. avatar Teija Arvidsson sanoo:

  Hei!

  Valtuustosopimuksessa sovittiin yhdessä, että ”valtuusto linjaa mahdollisuudet toteuttaa pitkäaikaisesti vaikuttavia isoja investointeja, mm. Eteläranta…”

  Tänään Hämeen Sanomat uutisoi että ”Hämeenlinnan KAUPUNKI on käynnistämässä Engelinrannan asuinalueen osayleiskaavoituksen… KAUPUNKI on jo pitänyt ensimmäisen aloituskokouksen suunnittelutyöhön liittyen… KAUPUNGIN tavoitteena on, että kaavaehdotus hyväksyttäisiin vuoden 2014 alussa.”

  Kenellä on mandaatti antaa kaupungin puolesta tällaisia lausuntoja Hämeen Sanomille? Sen paremmin uusi kaupunginvaltuusto kuin kaupunginhallitus ei ole linjannut vielä mitenkään mahdollisuuksia toteuttaa Engelinrantaa. Eikö päälinjaukset tulisi tehdä ennen kuin ruvetaan kaavoittamaan?

  Mikä nyt on oikea marssijärjestys Engelinrannan suhteen?

  t. Teija

  • avatar Riikka Happonen sanoo:

   Hei Teija,

   Jutun kirjoittaneena toimittajana vastaan kysymyksiisi jutun taustoista. Kyseinen juttu on yksi neljästä ns. kokousennakosta, jotka perjantaina kirjoitin lauantain lehteen. Vaikka aikaa jutun tekemiseen oli vähän, katsoin kuitenkin tärkeäksi kertoa lukijoillemme, että asia on nyt etenemässä kaupungin byrokratiassa.

   En ottanut jutussa mielestäni kantaa niin hankkeen puolesta kuin sitä vastaankaan. Juttu perustui kaupungin internetsivuille perjantaina tulleisiin asiakirjatietoihin (yhdyskuntalautakunnan seuraavan kokouksen esityslista, pykälä 26).

   Tarkoitukseni oli siis nimenomaan informoida lukijoita kaavatyön aikatauluista ja sille asetetuista tavoitteista. Kaikesta päätellen se onnistui, kun tartuit heti aiheeseen.

   Hämeen Sanomat seuraa niin Engelinrannan kuin muidenkin hankkeiden käsittelyä jatkossakin monista eri näkökulmista.

   Ystävällisin terveisin,

   Riikka Happonen
   toimittaja, Hämeen Sanomat

   • avatar Teija Arvidsson sanoo:

    Hei Riikka!

    Kiitos vastauksestasi, joka selvensi oleellisesti asiaa. Minun täytyy myöntää, että en heti osannut yhdistää juttuasi yhdyskuntalautakunnan esityslistalla olevaan pykälään. Kaupungin ääntä käyttää siis tässä Hämeenlinnan kaupungin maankäytön suunnittelu ja valmisteleva virkamies asemakaava-arkkitehti Leena Roppola.

    Ihan hyvä, kun nostit esityslistalla olevan asian esiin ja sitä myöten keskusteluun. Nyt on poliittisen vaikuttamisen paikka.
    t. Teija

 2. avatar Hankkeiden uutisointi on usein lobbausta sanoo:

  Hämeen Sanomien uutisointi Engelinrannan hankkeesta osoittautuu selkeästi hanketta puoltavaksi lobbaukseksi. Kirjoitus on kuin maksettu mainos hankkeen puolesta ilman mitään hyvän lehtimiestavan edellyttämää asioiden monitahoista tarkastelua. Lisäksi uutisointi sisältää jopa selkeitä asiavirheitä, jotka on voitu tehdä aivan tarkoitushakuisesti. Useat Hämeen Sanomien lehtijutut kiisteltyjen hankkeiden ja ”ongelmayhtiöiden” ympärillä ovat olleet selkeästi asioita siloittelevia ja epäonnistunutta sekä virheellistä toimintaa tukevia ja puolustelevia. Ongelma lienee se, että samat henkilöt ja heidän etupiirinsä ovat edustettuina median sekä kaupungin johtopaikoilla sekä liike-elämässä. Vanha sanonta kuuluu: ”sen lauluja laulat kenen leipää syöt”.

 3. avatar Asko Lemmetyinen sanoo:

  Iltaa !

  Engelinrannan suhteen on helppo todeta että juuri tätä toimintapaa on Hämeenlinnassa äänestäjänä ollut vaikea hyväksyä. Valtuustoa on ydinryhmässä pidetty monesti tiskirätin asemassa mm. tuon surullisen kuuluisan innoparkin tapauksessa. Valtuuston myöntämiä investointiapujahan käytettiin sumeilematta ip:ssä käyttötalouteen ja valtuuston puheenjohtaja totesi lagonisesti sitten vaan että jostainhan ne palkat piti maksaa. Nämä demokratialle vieraat tavat ovat hallinnossa näköjään niin syvällä ettei niitä ihan hevillä sieltä kitketä.

 4. avatar Tapani Silvo sanoo:

  Täytyy vain todeta, että ”Hämärän miehet” jatkavat kähminöintiään, ja ikäänkuin jatkavat tätä omaa demokratian vastaista varjotoimintaansa … jäänne edelliseltä valtuustokaudelta!
  Ei kai kukaan unissaankaan kuvittele, että Iisakki, Isosuo tai Vekka muuttuisivat avonaisuuden esikuviksi ja muuttaisivat mieltään, vain sen vuoksi että valtuustossa nyt on toisenlainen kokoonpano.
  Toivo keskittyy nyt uusiin valtuustonjäseniin, että he kestävät näiden vanhojen stofiilien painostuksen, ja toimivat ennen vaaleja antamiensa lupausten mukaan!
  Tapsa

 5. avatar Teija Arvidsson sanoo:

  Tämän päivän Hämeen Sanomien Sunnuntaikirje jatkaa samaa lobbaavaa tyyliä otsikolla ”Lahti on nyt pari päätöstä edellä”. Kysymyksessä on siis päätös toriparkin rakentamisesta. Kirjoitus antaa lukijalle sen kuvan, että Toriparkin rakentamispäätöstä kohti ollaan vääjäämättömästi matkalla. Lahtelaiset ovat päässeet meidän edelle ja Hämeenlinna tulee aikanaan perässä. Hankalat tyypit valittavat ja jarruttavat päätöstä turhan päiten niin Lahdessa kuin Hämeenlinnassakin, mutta asiat etenevät kuitenkin hitaasti ja varmasti.

  Täytyy myöntää, että ottaa päähän tällainen mielikuvamainonta.

  • avatar Leo Leppänen sanoo:

   Hyvää iltaa Teija!

   Kadun tallaajana ja torinalusparkin vastustajana minua ei ota päähän Hämeen Sanomien lobbaus, mielikuvamainonta ym. lukijoiden mielipiteiden muokkaus hankkeen puolesta. Lehdellä on siihen oikeus ja toimituksella pitää olla selkeä linja tällaisessa tärkeässä asiassa. Hämeen Sanomat on noudattanut reiluja toimintatapoja. Se on antanut palstatilaa vastakkaisille kirjoituksille. Vai onko jollakin tietoa, että niitä olisi hylätty? Lähetä lehteen paheksuva kommentti Sunnuntaikirjeen johdosta.

  • avatar Jatkuvaa lobbausta sanoo:

   Minun mielestä Hämeen Sanomien harrastama Toriparkin lobbaus on todella mautonta touhua. Toriparkin rakentamista tukeva kirjoittelu on ollut HS:ssa säännöllistä ja suunnitelmallista. Tälläistä toimintaa on joskus kutsuttu propangandaksi. Olen syvästi pettynyt lehden osoittamaan toimintatapaan ja tulen vetämään siitä omat johtopäätökseni lehden tilaajana lähitulevaisuudessa. Hämeen Sanomien tulisi propagandan lisäksi olla kiinnostunut suurella innolla myös siitä, kuka hankkeen mahdollisesti tulisi rahoittamaan ja mikä on investoinnin takaisinmaksuaika rahoittajille. Olen varma, että suurin osa kaupungin tavallisista veronmaksajista ei halua osallistua rahoittamaan ko. hanketta, josta hyödyn korjaavat taskuunsa kiinteistösijoittajat, liikemiehet ja yrittäjät.

   • avatar Leo Leppänen sanoo:

    Ylen vaalikoneen ja muiden tietolähteiden mukaan uudessa kaupunginvaltuustossa torinalusparkin rakentamista kannattaa varauksetta muutama valtuutettu. Heistä yksi on ilmeisesti sukunsa asialla. Tämä taas oli viime eduskuntavaaleissa toisen kannattajan vaalipäällikkö. Ehkä kannattajissa on muutakin vastaavaa verkottumista.

    Hämeen Sanomat on valinnut puolensa. Toimituksen tekstit ovat sen mukaisia. Laadukkaassa lehdessä pitäisi aina tuoda esille myös faktat ja näkemykset, jotka ovat hanketta vastaan. PUK:n pumppu on ollut tässä asiassa hyvin yksisilmäinen. Tämä tarkoittaa ammattitaidosta tinkimistä lobbauksen hyväksi.

   • avatar Erkki Strömberg sanoo:

    Samalla kun irtisanoo/kieltäytyy jatkamasta Hämeen-Sanomien tilausta voi myös irtisanoa puhelinliittymänsä jos se on Ainassa samoin kuin nettiliittymän. Muitakin on tarjolla ja jopa paremmintoimivia ja halvenpia kuin HäSa-konsernin tuotteet. Kun em on tehty voi sitten ilmoittaa vaikka suoraan PUKille, HäSaan, ei korvatunturille, tehneensä em koska ei pidä HäSan tavasta ”uutisoida” kaupungin asioita.
    Suora toiminta vaikuttaa paljon enemmän kuin joskus (neljän vuoden välein) äänestäminen!

 6. avatar Tapani Silvo sanoo:

  Tottakai saa k.o. lehti kirjoittaa mitä tykkää. Onhan meillä sananvapaus, ja Hämeen Sanomat on yksi Kokoomuksen äänitorvista.
  Toivoa saa, että lehti pysyy asiassa harjoittaessaan lukijoidensa aivopesua, ja toivottavasti niin monelle kuin mahdollista tulevat selviksi lehden tarkoitusperät!
  Tapani

 7. avatar Asko Lemmetyinen sanoo:

  Tapani Silvon käsitykseen lehden poliittisesta suuntautuneisuudesta ei liene mitään lisättävää. Lehdellä on tietenkin oikeus mielipiteisiinsä toriparkin ja muun kaupunkia koskevan kehittämisen suhteen. Ihmetystä herättää ainoastaan se, että toimituksen ja hallinnon ydinryhmän linjaukset käyvät aina käsi kädessä. Kriittinen ote valtaa pitäviin kun kuuluu käsitykseni mukaan kuitenkin tiedonvälittäjän tehtäviin demokratiassa. Hämeenlinnassa on ongelmana ollut jo vuosikaudet erään keskeisen päättäjän toimiminen kaksoisroolissa myöskin toimituksen äänitorvena, eikä tämä voi olla osin vaikuttamatta varmaankaan toimituksen linjauksiin.

  • avatar ERKKI TERÄLÄ kirjoitti sanoo:

   Yhdyn täysin edellä olevien kirjoittajien mielipiteisiin valtalehdessämme jatketusta häpeämättömästä lobbauksesta, veronmaksajien piikkiin. Vastuu on kyllä meillä kaupunkilaisilla, itse olemme äänestäneet Iisakin valtuustoon, lobbaamaan suur pääoman etujen puolesta ja vielä päättämäänkin niistä. Aiempi presidenttimme, oli muuten Iisakin puoluetoveri, kuinkas muuten, selitellessään silloisia taloussotkuja, keksi kaivaa esiin vanhasta testamentista Mooseksen kirjankin, lukihan siellä kehoitus olla sitomatta riihtä puivan aasin suuta. Toisin sanoen Manu, korkeimmalta paikalta tasavallassa hyväksyi, että kuormasta saa syödä. Tästä hermostui jo sisäministeri Kaisa Raatikainenkin ja saneli demareille osoitetun totuuden; ”Kun matkalla tulee esteitä ja kompastellaan porvarillisen yhteiskunnan kuoppiin, niin asia unohtuu ja poliittisesta toiminnasta tulee, sosiaalisten periaatepyrkimysten sijasta, myötämielistä porvarillista mukanajuoksua”. Siihempä helppo yhtyä ja pohtia asiaa iso-isäni haudalla Tammisaaressa.

  • avatar Erkki Strömberg sanoo:

   Samalla kun irtisanoo/kieltäytyy jatkamasta Hämeen-Sanomien tilausta voi myös irtisanoa puhelinliittymänsä jos se on Ainassa samoin kuin nettiliittymän. Muitakin on tarjolla ja jopa paremmintoimivia ja halvenpia kuin HäSa-konsernin tuotteet. Kun em on tehty voi sitten ilmoittaa vaikka suoraan PUKille, HäSaan, ei korvatunturille, tehneensä em koska ei pidä HäSan tavasta “uutisoida” kaupungin asioita.
   Suora toiminta vaikuttaa paljon enemmän kuin joskus (neljän vuoden välein) äänestäminen!

Jätä kommentti

css.php