Puolimatkan poukkoilua

Eduskuntavaalikausi on puolessa välissä. Kataisen kuusikkohallitus latasi kovat odotukset sekä hallitusohjelman välitodistukseensa että loppukauden talousratkaisuja linjanneeseen kehysriiheensä.

Eihän se ihan putkeen mennyt. Paljon on tehty hallitusohjelman hyvien työllisyys- ja uudistustavoitteiden eteen, mutta muutamassa ratkaisevassa kohdassa ote on herpaantunut ja pikaisia korjaustoimia on tarvittu. Yleisenä oppina on varteenotettava ainakin se, ettei aikatauluja ja julkikuvan kiillotuksia pidä nostaa ohi asiasisältöjen.

Verot maksukyvyn mukaan

Kehysratkaisuista dramaattisimmaksi osoittautui yhteisö- ja osinkoverotuksen uudistus. Väärien tai puutteellisten tietojen varassa tehdyt aukot vauraiden listaamattomien ja holding-yhtiöiden osinkoverotukseen paljastuivat nopeasti. Pääsiäisestä päästyä sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä otti kantaa ratkaisuun viikko sitten ja vaati epäkohtien oikaisemista sekä tuon suuren vääristymän että pienempienkin yksityiskohtien osalta. Ja kas, hallitusryhmien vetäjät saivat sovun pikakorjauksista verouudistuksen valuvikoihin.

Isojen uudistusten pitäisi muutoinkin pohjautua kunnolliseen lainvalmisteluun, vaihtoehtojen vertailuun ja vaikutusten huolelliseen arviointiin. Kehyspäätöksissä on hyvä rajoittua nimenkin mukaisesti suuripiirteisempiin raameihin ja hoitaa yksityiskohtainen jatkovalmistelu harkiten ja hötkyilemättä.

Sosialidemokraattien perinteinen linja on ollut rakentaa verojärjestelmää, jossa veroja peritään maksukyvyn mukaan. Sen mukaisesti on tälläkin kaudella kyetty pienituloisimpien veroja keventämään ja kiristetty hyvätuloisten veroprogressiota ns. solidaarisuusverolla. Oikeudenmukaista ei ole se, että työtuloja edelleen verotetaan selvästi ankarammin kuin osinkoja ja muita pääomatuloja. Kokonaan verottamatta jääneiden osinkojen saattaminen verotuksen piiriin sinänsä on paikallaan – niin kuin nyt tapahtuu.

Ei ole mikään salaisuus, että kokoomuksen ja hallituksen porvaripuoliskon verolinjat eroavat sosialidemokraattien ja vasemmistoliiton haluamista. Kompromisseissa riittää vääntämistä, toivottavasti myös taitoa ja ymmärrystä työllisyyttä ja oikeudenmukaisempaa tulonjakoa tukeviin loppuratkaisuihin saakka.

Velkaantumisesta eroon, sote- ja kuntauudistukset järjellä

Vaikeita talouspäätöksiä riittää, kun edellinen porvarihallitus jätti perinnökseen kahdeksan miljardia alijäämäisen budjetin aloitettuaan itse 2007 kolmen miljardin euron vuotuisen ylijäämän tilanteesta! Vanhasen ja Kiviniemen hallitusten jäljiltä valtiontalous oli todella kuralla – ja päälle on iskenyt euroalueen ynnä maailmantalouden jumittuminen heikkoihin kasvulukuihin.

Kuntauudistusta ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta on rasitettu ristiriitaisin odotuksin. Pitäisi saada yhtäältä kestäviä säästöjä julkiselle taloudelle kankeita rakenteita purkamalla ja toisaalta kohentaa kansalaisten yhdenvertaisia palveluita terveysasemilla, sairaaloissa ja vanhusten hoivassa.

Poukkoiluksi meni sote-uudistuskin. Selvityshenkilöiden ehdotuksissa 34 sote-alueeksi oli jonkinlaista valtakunnallista linjaa ja esimerkiksi Hämeen kolmen sote-alueen ynnä yhdessä pyöritettävien keskussairaalapalvelujen malli olisi kyllä toteuttamiskelpoinen. Sen jälkeen tuli kuitenkin taas uusi yöllinen kirjaus, joka johtaisi sananmukaisesti luettuna äärimmäisen kirjavaan ja hankalaan isäntä- ja renkikuntien sote-sokkeloon.

Keskiviikkona oikeuskansleri joutui puuttumaan kuntarakenneuudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistamisen eritahtisuuteen. Jotta alueittain käynnistettävät kuntajakoselvitykset olisivat mielekkäitä, pitää olla tieto siitä miten noin puolta kuntien tehtävistä kattavat terveys- ja sosiaalipalvelut organisoidaan. Kuntien vaikutusmahdollisuuksien tulee olla todellisia eikä muodollisia lausuntokeräilyjä.

Tärkeätä on siirtyä näissäkin isoissa hankkeissa pikaisesti poukkoilusta hallittuun ja harkittuun valmisteluun, missä lähdetään kuntalaisten tarpeista ja yhdenvertaisista perusoikeuksista. Perustuslain takaama kuntalaisten itsehallinto ja toimiva demokratia asettaa omat rajansa ja velvoitteensa, mitkä kannattaa noteerata alusta alkaen.

Puolimatkassa on välttämätöntä tarkistaa oikea kompassisuunta, jotta loppumatkasta ei jouduta harhapoluille.

Jätä kommentti

css.php