Kunnon valmistelu takaa laadun

Päätöksenteon kunnollisessa valmistelussa pitää selvittää tosiseikat ja ongelmat, verrata huolellisesti ratkaisuvaihtoehtoja, niiden kustannuksia ja vaikutuksia – ja valita sitten paras pohja jatkotyölle. Mitä tärkeämpi asia, sitä vahvempaa valmistelua tarvitaan.

Isoissa lainsäädäntöhankkeissa kunnon valmisteluun panostaminen on välttämättömyys. Muuten tulee herkästi sutta ja sekundaa. Useimmin oikaistaan vaihtoehtoisten ratkaisumallien pohtimisessa, jos poliittisesti on sovittu tai ulkoparlamentaarisesti lobattu joku kuningasajatus, joka härkäpäisesti pitää sitten ajaa sellaisenaan läpi.

Suomessa enemmistöparlamentarismiin – jossa päätöksentekoon ei yleensä tarvita määräenemmistöä vaan yksinkertainen enemmistö riittää – siirryttiin vaiheittaisten perustuslakimuutosten kautta 1980- ja 90-luvuilla. Sen jälkeen kaikilla hallituksilla on esiintynyt taipumusta sysätä poliittinen oppositio syrjään valmisteluvaiheessa joistakin isoista uudistushankkeista, joissa aiemmin vakiintuneesti käytettiin parlamentaarista eli koko puoluekentän kattavaa valmistelutapaa.

Kriittiset äänet jo valmisteluvaiheeseen

Parlamentaarisissa komiteoissa on se hyvä puoli, että eri vaihtoehdot ja niiden kriittinen arviointi tulevat monipuolisesti mukaan aikaisessa vaiheessa. Ehdotusten jalostamiseen jää näin aikaa ja tosiasiallisia mahdollisuuksia.

Erityisesti pitkään vaikuttavien ja kaikkia koskettavien uudistusten valmistelussa laajapohjaisen ja moniarvoisen komitean tai työryhmän käytön pitäisi olla sääntö eikä poikkeus. Hallituksen omien aikomusten altistaminen vaihtoehtoisten näkemysten ristituleen osoittaa vahvuutta eikä heikkoutta. Pikaiset toimeksiannot suppeille virkamiesryhmille tai yksittäisille selvityshenkilöille edustavat toista ääripäätä, kapeakatseista hallinnointia.

Tältä vaalikaudelta voidaan hyväksi esimerkiksi nostaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikan linjanveto. Selonteon valmistelun laventaminen parlamentaarisen kontaktiryhmän avulla kattamaan myös oppositiopuolueet johti osaltaan siihen, että tulevien vuosien puolustusratkaisuista löytyi yllättävänkin laaja yhteisymmärrys. (Puolustusvoimauudistuksen välittömiä toimia oppositio toki on arvostellut ylitsevuotavasti.)

Runttaamalla ei huippulaatua saa aikaan

Varoittavia esimerkkejä eri hallitusten pakonomaisesti läpiviemistä, vajavaisesti valmistelluista hankkeista löytyy liikaakin. Mainitsen tässä nyt vaikkapa edellisen hallituksen kaudelta haja-asutusalueiden jätevesisääntelyn tai rikkidirektiivin uhriksi ajautuminen. Juuri selonteon kohteena ollut sekava valtion aluehallinnon uudistus käy myös toisentyyppisestä esimerkistä.

Kataisen hallituksen työlistalla on myös hankkeita, joissa kunnon laajapohjainen valmistelu olisi voinut välttää monia ongelmia. Pienemmästä päästä mutta periaatteelisesti tärkeänä mainittakoon vaalipiirimuutokset, jotka aiemmin on valmisteltu kaikkien eduskuntapuolueiden yhteistyönä mutta nyt hallituspuolueiden puoluesihteereiden (!) puhdetyönä.

Kuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleenjärjestelyn laajassa kokonaisuudessa parlamentaarinen seuranta osuu oikeastaan vain kuntalain uudistamiseen, vaikka kyseessä ovat vuosikymmeniä – yli monien vaalikausien – vaikuttavat perusteelliset muutokset koko kuntakenttään. Minusta viisautta on vielä tässä vaiheessakin vahvistaa valmistelun niin poliittisen kuin hallinnollisenkin asiantuntemuksen kirjoa.

Suomen talous- ja työllisyyskehityksen mustien pilvien kerääntyessä on hyvä koota paitsi työmarkkinajärjestöjä myös oppositiopuolueita mukaan kokoamaan tulevan kasvun eväitä. Hallituksen viime päivien puheenvuorot tästä osoittavat toivottavasti pysyvämpääkin havahtumista laajapohjaisen valmistelun hyötyihin.

Kommentti artikkeliin “Kunnon valmistelu takaa laadun”
  1. avatar Erkki Strömberg sanoo:

    Hyviä ajatuksia myös tänne peinemmälle puolelle eli kuntasektorille.
    Oliskohan aika jo hiljentää vauhtia toriparkin runnaamisessa edes sen vertaa jotta valtuuston päätökset sais lainvoiman?
    Sehän tuotiin tuotiin lautakuntaan heti seuraavana päivänä kun valtuusto oli taas ollu jotai päättävinään siitä!

Jätä kommentti

css.php