Kaupunki keskelle kylää

Vanha sanonta ”kirkko keskelle kylää” kuvaa hyvin vuosisatoja vallinnutta omaehtoista yhdyskuntasuunnittelua. Kun ei ollut kaavoittajia, lautakuntia eikä juuri hallintoakaan, maantiede ja otolliset rakennuspaikat ratkaisivat mihin kirkot ja kievarit pystytettiin – kulkuteiden varteen, olivatpa ne maa- tai vesireittejä.

Kun kaupunki nimikkeenä on jäänyt kunnan päätöksen varaan, kaupunkeina esiintyy monia perinteisiä maaseutukuntia ja jotkin kaupunkimaisesti rakennetut pitäjät ovat taas halunneet pysyä reilusti kuntina.

Nimellisesti kaupunkien pinta-ala on viisi prosenttia Suomen koko alueesta. Moni kaupunki on kuitenkin Hämeenlinnan tapaan pinta-alaltaan pääasiassa maaseutua. Kaupungeissa asuu yli kaksi suomalaista kolmesta, noin 70 prosenttia väestöstä.

Varsinaisella maaseudulla asuu 1,6 miljoonaa suomalaista. Pääosa heistäkin asuu kylissä, taajamissa ja paikalliskeskuksissa. Harvaan asutulle maaseudulle, joka kattaa 69 prosenttia Suomesta, riittää asukkaita vain 300.000.

Korkealta ilmasta katsoen maahamme on ripoteltu pieniä talorykelmiä ja nauhoja harvakseltaan, isojen järvien, metsien ja soiden lomaan. Erottuvat tuhansien savujen asutuskeskukset ovat vaikkapa Keski-Eurooppaan verrattuna tosi harvassa. Yli 15.000 asukkaan yhtenäisiä kaupunkitaajamia on vain 38.

Näistä luvuista saa johtoa kuntarakenteen uudistamiselle. Meidän on pakko kiinnittää huomiota eri palvelujen vaatimiin väestömääriin, asioinnin ja työssäkäynnin etäisyyksiin, luontaisiin asuinyhteisöihin. Koulut, terveysasemat, vanhainkodit ja muut palvelut on rakennettava kunkin alueen olosuhteisiin ja asukkaiden tarpeisiin – ei matemaattisesti runttaamalla.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon valmistuttua kuntarakennelain aikatauluja tulee entrata kuntalaisten todellisen vaikutusvallan takaamiseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskevat lainmuutokset on valmisteltava kunnolla ihmisten perusoikeuksista ja tasa-arvoisemmista terveyspalveluista lähtien.

Uudistuksia tarvitaan kuntien kasvavissa kustannuspaineissa, mutta ne täytyy toteuttaa kuntia ja niiden asukkaita kuullen, kuntademokratiaa ja itsehallintoa kunnioittaen.

Hämeen oma selvitys terveydenhuollon kehittämiseksi julkistettiin eilen. Meidän omien sote-alueidemme ja palvelujemme jatkotyöstäminen vaatii yhteistä tahtoa ja toimintaa. Kun toimeen tartutaan, voimme vaikuttaa myös valtakunnallisen lainvalmistelun tuloksiin.

Jätä kommentti

css.php