Päivi, pelasta!

Sisäministeri Päivi Räsänen on tuonut eduskuntaan tuoreita maakunnallisia pelastuslaitoksia yhteenrunttaavan esityksensä. Se ei olisi varsinkaan Hämeelle hyväksi. Hallituksen marraskuun lopussa hyväksymä rakennepaketti sisältää pelastustoimen alueuudistuksen, jossa alueita kaavaillaan vähennettäväksi 22:sta 11:een. Uudet pelastustoimen alueet aloittaisivat toimintansa vuoden 2016 alusta säästötavoitteen ollessa 7,5 milj. € saman vuoden loppuun mennessä.

Nykyiset pelastusalueet ovat erisuuruisia niin maantieteelliseltä kooltaan kuin asukasluvultaan. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen pelastuslaitokset ovat molemmilla mittareilla katsottuna keskisuuria pelastuslaitoksia. Myös kustannukset/asukas vaihtelevat eri osissa maata.

Kanta-Hämeessä pelastustoimen vuosikustannukset ovat 55,98 €/asukas, millä päästään maan parhaaseen tulokseen. Pelastuslaitoksemme kustannukset ovat 22 pelastuslaitoksen vertailussa kaikkein edullisimmat. Vertailun vuoksi: Päijät-Hämeessä luku on 73,87 €/asukas, Helsingissä ilman ensihoitoa 79 €/asukas ja Itä-Uudellamaalla 94,40 €/asukas.

Sisäministeriön suunnitelmassa Kanta-Häme ja Päijät-Häme on tarkoitus niputtaa yhteen Hämeen pelastuslaitokseksi. Maantieteellisesti tämä voi vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta, mutta kustannuksiin ja toimintakykyyn perustuva totuus on toinen.

Kanta-Hämeen pelastusalueen kuntien käyttötalousmenot ovat 17,89 €/asukas pienemmät kuin Päijät-Hämeen alueella. Jos alueet yhdistetään, nousevat Kanta-Hämeen kustannukset pelastusjohtajan laskelman mukaan nykyisestä tasosta peräti 1,8 milj. € (noin 18 %).

Alueiden yhdistäminen ei myöskään parantaisi toimintavalmiusaikoja, sillä molemmissa maakunnissa pelastuslaitosten toimintavalmiusajat ovat hyvin samanlaiset. Yhdistetyllä alueella riskialueiden saavutettavuus paranisi ainoastaan paloasemaverkostoa laajentamalla.

Kustannussäästöt sen sijaan syntyisivät vain paloasemia sulkemalla tai paloasemien työvuorovahvuuksia supistamalla. Sisäministeriö on kuitenkin korostanut, että säästöt eivät vaikuta ihmisten saamaan apuun onnettomuuden tapahtuessa, hälytysten vasteajat eivät pitene, eikä paloasemaverkostoa harvenneta tai palomiehistön määrää vähennetä.

Rakennepoliittisen ohjelman keskeinen tavoite on pyrkiä kuromaan umpeen valtiontaloutta vaivaava 9 miljardin kestävyysvaje. Yksittäisiä säästöjä pohtiessa on kuitenkin pidettävä järki päässä. Sitä mikä toimii, ei ole järkeä lähteä rikkomaan. Kustannusten lisääminen ei ole säästö.

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen pelastusalueiden yhdistäminen aiheuttaisi sotkua ja epävarmuutta Kanta-Hämeen pelastusalueella, joka pärjää erinomaisesti kustannusvertailussa ja mikä tärkeintä, pystyy tehokkaasti toimittamaan apua ihmisille onnettomuuden sattuessa.

Pelastuksen avaimet ovat eduskunnan hallintovaliokunnalla ja tietysti esittelevällä ministerillä. Vetoamme Kanta-Hämeen esimerkillisen pelastuslaitoksen puolesta: Päivi, pelasta!

Kommentti artikkeliin “Päivi, pelasta!”
  1. avatar Kari Jokinen sanoo:

    Johannes,

    Tartut oikeaan asiaan ja toivon, että viet tuota keskustelua eteenpäin.

    Ennen päätöstä olisi tarpeellista tietävien virkamiesten kertoa, millaisiin hälytysvasteen aikatauluihin he voivat sitoutua mahdollisen muutoksen tapahduttua. Ja mikä on se ero nykyiseen.
    Ehkä he myös voisivat kertoa, miten hyvin alueella on harjoiteltu eri alueiden välistä yhteistoimintaa.

Jätä kommentti

css.php